• کدخبر: 58850
  • تاریخ انتشار خبر: ۳:۰۳ ب.ظ - پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
  • چاپ خبــر
روی موج انتخابات

اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستای فریدن/ تفکیک روستا و شهر

اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان فریدن از سوی فرمانداری شهرستان فریدن اعلام شد.

به گزارش دیار اقوام، اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان فریدن  از سوی فرمانداری شهرستان فریدن اعلام شد.

اسامی کاندیداهای شهر و روستای فریدن را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

*بخش مرکزی فریدن

شهر داران:

۱- علی ابوترابی فرزند غلامحسین

۲- محمد رضا حیدری فرزند تقی

۳- لیلا زمانی دارانی فرزند محمد رضا

۴- حسینعلی شیخ دارانی فرزند مسیب

۵- محمود شیخ دارانی فرزند محمد

۶- محمد رضا شیخی فرزند براتعلی

۷- ابراهیم صادقی فرزند اسدالله

۸- محمد فاضلی نهرخلجی فرزند حسن

۹- عباس محمد صالحی فرزند فتح الله

۱۰- محمد رضا محمدی فرزند حیدر آقا

۱۱- علیرضا معصومی فرزند آقا رضا

۱۲- سید حسین مهدوی فرزند سید ابراهیم

 

شهر دامنه:

۱- امیر خانی فرزند محمد رضا

۲- سید مظفر قاسمی فرزند سید یعقوب

۳- محمد کاظمی دمنه فرزند محمود

۴- خانم مرضیه کاظمی دمنه فرزند محمود

۵- اسماعیل کریمی دمنه فرزند قدرت الله

۶- محمد جواد کریمی دمنه فرزند حشمت الله

۷- علی اصغر مباشری فرزند اکبر

۸- یدالله مباشری فرزند حفیظ الله

۹- امیدمباشری دمنه فرزند بهروز

۱۰- عبدالرضا مرادی

۱۱- غلامرضا هاشمی

 

روستای نماگرد:

۱- یارعلی اصغری فرزند بایرام

۲- محمد زورمند فرزند علی

۳- غلامحسین صفری فرزند یارعلی

۴- حسن نوروزی فرزند حیدرقلی

 

روستای سفتجان:

۱- محمد اسدی فرزند قجر

۲- خلیل عبداللهی فرزند ماشاءالله

۳- محمد حسین عبداللهی فرزند اسمعیل

۴- مجتبی نامداری فرزند اسماعیل

 

روستای چیگان:

۱- ذبیح الله افشاری فرزند قلی

۲- رحمت الله افشاری فرزند بهرام

۳- کاظم رحیمی کمیرمی فرزند حسین

۴- مسعود رضوانی فرزند فضل الله

۵- خدابخش شهبازی فرزند بهرام

۶- صفر محمد زمانی فرزند محمود

 

روستای غرغن:

۱- احمد ابوترابی فرزند علی محمد

۲- خلیل بهارلوئی فرزند ابراهیم

۳- احمد شکراللهی فرزند مطلب

۴- فرهاد شکراللهی فرزند علی

۵- محمد نصیری فرزند عیدی محمد

 

روستای سواران:

۱- مرتضی بار فروش فرزند ذبیح الله

۲- ابراهیم بهارلوئی فرزند حبیب الله

۳- اسفندیار سورانی فرزند مهدی

۴- خلیل سوارانی فرزند رحیم

۵- خانم دلناز عظیمی فرزند عباسقلی

۶- منصور کوچکی فرزند فضل الله

 

روستای قلعه ملک:

۱- فرزاد روحانی کمیرمی فرزند بهرام

۲- حمید شهبازی فرزند فضل الله

۳- محسن شهبازی فرزند محسن

۴- فرامرز شهبازی فرزند فرامرز

 

روستای ننادگان:

۱- سید هاشم حسینی فرزند سید یسن

۲- رضا سلیمانی فرزند امیر

۳- یوسف سلیمانی فرزند محمد حسین

۴- احمد رضا قاسمی فرزند علی حسین

۵- روزعلی کارگر فرزند رضا قلی

۶- عین الله محمودی فرزند قربانعلی

۷- مهدی مردانی فرزند باقر

۸- محمد رضا میرزایی فرزند علی

۹- میرزا آقا میرزایی فرزند اکبر

 

روستای خویگان سفلی:

۱- اسذالله کریمی فرزند عبدالله

۲- عبدالله کریمی فرزند نجف قلی

۳- سلیمان کیان ارثی خویگانی فرزند سلطان

۴- حبیب الله محمودی فرزند عین الله

۵- اسفندیار نجف پور فرزند مرتضی

۶- حبیب نوری خویگانی فرزند خانعلی

 

روستای گل امیر:

۱- غلامحسین بختیاری فرزند محمد

۲- شیروان رحیمی فرزند آقا کوچیک

۳- جهانگیری رستمی فرزند مختار

۴- حسین رستمی بلمیری فرزند امیر قلی

۵- مهدی رستمی فرزند قربان علی

 

روستای اسکندری برآفتاب:

۱- شکرالله بهرامی فرزند احمد

۲- مهدی جعفری فرزند پرویز

۳- حسین رحیمی اسکندری فرزند بهرامعلی

۴- غلامرضا زمانی فرزند جهانگیر

۵- عزت الله شریفی اسکندری فرزند بهرام

۶- جواد صالحی اسکندری فرزند جواد

۷- حبیب الله صالحی اسکندری فرزند فتح الله

۸- علی فریدنی فرزند غلامعباس

 

روستای نسار اسکندری:

۱- احمد اسکندری فرزند الله مراد

۲- حسین انالوئی فرزند حسینعلی

۳- شاهپور انالوئی عادگانی فرزند عوضعلی

۴- حافظ مهین دوست اسکندری فرزند عزیز

۵- عبدالعلی نظری فرزند امید علی

 

روستای عادگان:

۱- خلیل بهرامی فرزند امید علی

۲- غلام سپیانی فرزند براتعلی

۳- حلیمه کریمی فرزند ابن علی

۴- حسینعلی مرادی فرزند رمضان

 

روستای طرار:

۱- مجتبی صفری فرزند رمضان

۲- ابراهیم کاظمی فرزند حسن

۳- امیر کاظمی فرزند حسین

۴- ابوالقاسم نوروزی فرزند صفر

 

روستای قفر:

۱- علیرضا اسدی فرزند غلامرضا

۲- علی حسین اسمعیلی فرزند محمد تقی

۳- محمدعلی عزیزی فرزند قربانعلی

۴- اکبر مظاهری قفری فرزند منصور

۵- حمید مظاهری قفری فرزند قربانعلی

 

* بخش زنده رود شهرستان فریدن

 

روستای نهرخلج:

۱- عبدالرضا اسکندری فرزند غلامرضا

۲- نوربخش حیدری فرزند ذبیح الله

۳- مهدی خرمی فرزند احمد

۴- طوبی رحمانی فرزند احمد

۵- عبدالرضا شکوهی نهرخلجی فرزند احمد

۶- محمد صادقی فرزند احمد قلی

۷- حشمت الله مهدیخانی فرزند نصیر

۸- عبدالله مهدیخانی فرزند اسماعیل

 

روستای حصور:

۱- حاجعلی اسدی حصوری فرزند جعفر قلی

۲- حمید رضا رستمی فرزند قربانعلی

۳- احمد قلی عباسی فرزند قجر

۴- غلامرضا محمدی فرزند عباس

۵- محمد محمدی حصوری فرزند غلامحسین

 

روستای گنجه:

۱- علیرضا رضائی گنجه فرزند محمد رضا

۲- مهدی گرامی گنجه فرزند محمد علی

۳- نصرت الله محمد خانی فرزند مجتبی

۴- هاجی مهدوی فرزند علی میرزا

 

روستای بادجان:

۱- محمد احمدی بادجانی فرزند محمد تقی

۲- بهرامعلی افشاری فرزند سبزعلی

۳- روح الله افشاری فرزند نورالله

۴- محمد علی افشاری فرزند حسن

۵- علی افشاری فرزند حبیب آقا

۶- علیرضا افشاری فرزند علی اکبر

۷- محسن افشاری فرزند حیدر

۸- مهدی سپاهی فرزند مصطفی قلی

 

روستای قوهک

۱- عیدی محمد فرزند دلاور

۲- محمد زمان احمد فرزند حبیب آقا

۳- ابراهیم احمدی فرزند حسین

۴- سید داود اسماعیلی فرزند سید محمد

 

روستای چهلخانه:

۱- رجب علی حسینی فرزند محمد

۲- علی حیدری فرزند براتعلی

۳- مراد علی خالقی فرزند کریم

۴- علی دهقانی فرزند صفدر

۵- عبدالرضا زالی فرزند نصیر

۶- هدایت الله عابدی فرزند آقانور

۷- تیمور ملک محمدی فرزند اسمعیل

۸- محمد علی مهدی فرزند علی

 

روستای ازونبلاغ:

۱- محسن حسین زاده فرزند حشمت الله

۲- حمیدرضا خلیلی فرزند اصغر

۳- اسماعیل خلیلی اوزنبلاغی فرزند رجبعلی

۴- غلامرضا خلیلی فرزند شریح

۵- مصطفی فرجی فرزند حیدر

 

روستای درختک:

۱- حسن انصاری فر فرزند حسینعلی

۲- کبری حدادیان فرزند صفرعلی

۳- کردعلی زمانی فر فرزند علی

۴- نجاتعلی کشور زمانی سفتجانی فرزند علی

۵- منوچهر گودرزی سفتجانی فرزند حمزه

۶- فریدون یبلوئی موگوئی فرزند حسین

 

روستای دهق:

۱- علی ایران پور فرزند اروجعلی

۲- محمود دهخدایی فرزند غلام اصغر

۳- حسن رضائی فرزند محمود آقا

۴- یعقوب فولادی فرزند علیرضا

۵- رضا کریمی فرزند صفر علی

۶- جمشید واعظ زاده فرزند خلیل الله

 

روستای قودجانک:

۱- روز علی رحیمی فرزند رضاعلی

۲- غلامرضا سوادکوهی فرزند حیات الله

۳- قاسمعلی سلطانی فرزند رسول

۴- اسماعیل سوادکوهی فرزند علی اکبر

۵- ولی الله سوادکوهی فرزند محمد

۶- مریم عباسی فرزند نطامعلی

۷- محمد کریمی فرزند مرتضی

 

روستاهای دره بید، سینگرد و خلج از توابع شهرستان فریدن با طی روند تایید صلاحیتها، پس از رد صلاحیت های برخی از کاندیداها تعداد آنان به حد نصاب نرسید و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در این سه روستا برگزار نمی شود بنابراین اسامی از کاندیداها آنان برده نشد.

نویسنده

نوشته شده توسط دارونی در اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۶

فریدن نا در ایام انتخابات خوابش برده. این اطلاعات که هم در سایت فرمانداری آمده و هم آگهی رسمی آن در بین مردم منتشر شده. شما در راستای آگاهی بخشی به مردم چه کاری کردید؟ تقریبا هیچ!!!

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها