دیار اقوام

مردم فریدن پاسخ محکمی به دولت آمریکا دادند/تصاویر

کدخبر: 57497
بهمن ۲۲, ۱۳۹۵ در ساعت ۲:۰۶ ب.ظ

انتهای پیام/ع


[1] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9538.jpg

[2] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9550.jpg

[3] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9552.jpg

[4] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9556.jpg

[5] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9558.jpg

[6] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9565.jpg

[7] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9579.jpg

[8] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9589.jpg

[9] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9592.jpg

[10] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9596.jpg

[11] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9598.jpg

[12] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9603.jpg

[13] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9621.jpg

[14] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9624.jpg

[15] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9625.jpg

[16] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9629.jpg

[17] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9631.jpg

[18] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9636.jpg

[19] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9642.jpg

[20] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/02/IMG_9651.jpg