دیار اقوام

زنگ انقلاب در فریدن نواخته شد/ تصاویر

کدخبر: 57244
بهمن ۱۲, ۱۳۹۵ در ساعت ۳:۰۸ ب.ظ


[1] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9023.jpg

[2] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9024.jpg

[3] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9033.jpg

[4] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9035.jpg

[5] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9037.jpg

[6] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9054.jpg

[7] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9046.jpg

[8] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9047.jpg

[9] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9053.jpg

[10] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9042.jpg

[11] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9045.jpg

[12] تصویر: http://diareaghvam.ir/uploads/2017/01/IMG_9039.jpg